החלקה לטיפול בגז זנב

  • החלקה לטיפול בגז זנב

    החלקה לטיפול בגז זנב

    החלקה לטיפול בגז זנב בגז טבעי משמש בעיקר להתמודדות עם גז הזנב של מכשיר שחזור גופרית, כמו גם גז הפסולת של בריכת גופרית נוזלית וגז פסולת TEG של מכשיר התייבשות של מכשיר שחזור גופרית.