החלקת התגבשות אידוי

  • החלקה של התגבשות אידוי

    החלקה של התגבשות אידוי

    יש לנתח את היישום של החלקת התגבשות באידוי בטיפול בשפכים של מפעל טיהור גז טבעי בשילוב עם דיאגרמת הפאזות של Na2SO4-NaCl-H2O.התגבשות אידוי היא לא רק תהליך של הפרדת מלח ומים, אלא גם יכולה לשלב את מאפייני המסיסות של כל מלח אנאורגני כדי להפריד את המלח האנאורגני ביעילות לפי שלב במערכת ההתגבשות האידוי.